Masa rotundă organizată ”Implementarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în monitorizarea situației populației în vârstă”
Vizualizări: 1176 / Publicat: 2-10-2022, 21:11 /


Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor vârstnice, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), a organizat masa rotundă cu genericul: Implementarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în monitorizarea situației populației în vârstă.

Prin metodologia Conturilor Naționale de Transfer se urmărește impactul schimbărilor demografice, al structurii pe vârstă a populației asupra formării și redistribuirii resurselor naționale.

În cadrul evenimentului a fost analizat deficitul ciclului de viață a populației în vârstă de 60 ani și peste. S-a estimat că acesta constituie circa 41% din Deficitul Ciclului de Viață estimat pentru toate vârstele. Veniturile de muncă a persoanelor în vârstă sunt mici, dar și pensia, iar pentru ași completa deficitul autoocuparea are un rol special și devine practic singura sursă de venit activ după vârsta de 75 de ani. Se atestă că persoanele în vârstă nu sunt pe poziția doar de consumatori și beneficiari ai fondului public, dar prin diverse taxe contribuie la formarea fondului de stat, inclusiv la toate vârstele.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.


Institutul Național de Cercetări Economice a participat la cea de-a 4-a Adunare Regională a EU4Environment de la Paris, Franța
Vizualizări: 964 / Publicat: 29-09-2022, 08:43 /

 


În perioada 22-23 septembrie 2022, a avut loc cea de-a 4-a Adunare Regională a Acțiunii „Uniunea Europeană pentru Mediu“ (EU4Environment), Program finanțat de Uniunea Europeană care are drept scop ecologizarea economiilor în șase țări ale Parteneriatului Estic.

Pentru a participa la lucrări, din partea INCE a fost invitată dna Rodica Perciun dr., hab., prof. univ, coordonatoare a Proiectului programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova.

Evenimentul a avut drept obiectiv evaluarea implementării Programului EU4Environment, prezentarea principalelor realizări, revizuirea și actualizarea planurilor de lucru pe țară și regiune pentru perioada 2022-2023, metodologiei de implementare și a strategiei de comunicare.

În cadrul acestuia au fost întruniți peste 70 de participanți, factori de decizie din Republica Moldova și alte state din Parteneriatul Estic, Coordonatorii Naționali de Acțiune, reprezentanți ai Comisiei Europene, statelor membre ale UE, ai societății civile și al partenerilor de implementare a Programului EU4Environment (OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială).

 


Evoluția sistemului de pensii din Republica Moldova: inovații legislative și normative - Studiu analitic
Vizualizări: 1041 / Publicat: 28-09-2022, 12:44 /
Evoluția sistemului de pensii din Republica Moldova: inovații legislative și normative - Studiu analitic

Evoluția sistemului de pensii din Republica Moldova: inovații legislative și normative : Studiu analitic / Anatolii Rojco, Ecaterina Heghea ; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chișinău : INCE, 2022. – 88 p., ISBN 978-9975-3530-6-9, https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-9975-3530-6-9

Modernizarea sistemului de pensii presupune atât perfecționarea principiilor de funcționare a acestuia, cât și modificarea corespunzătoare a normelor de pensii. În aceste scopuri, este indicat de a utiliza experiența străină și, în primul rând experiența europeană de reformare a sistemelor de pensii. Totodată, este necesar să se țină cont de diferențele existente dintre sistemele de pensii ale țărilor UE și sistemul de pensii al Republicii Moldova, precum și de particularitățile de dezvoltare ale celui din urmă. Aceasta determină necesitatea evaluării evoluției sistemului de pensii în Republica Moldova, identificarea tendințelor de modificare a normelor de pensii, determinate de implementarea actelor legislative și normative corespunzătoare.


Studiul analitic a fost elaborat și finanțat în cadrul Proiectului Program de Stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023), înregistrat în Registrul de stat al proiectelor din domeniul științei și inovării din Republica Moldova.


Studiul poate fi accesat aici.


Institutul Național de Cercetări Economice (Moldova), câștigător în cadrul Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic EXCELLENT IDEA-2022 pentru realizarea Hărții de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022
Vizualizări: 1267 / Publicat: 28-09-2022, 09:59 /

Colaboratorii Centrului Cercetări Demografice al INCE - dr.hab. Olga Gagauz, Tatiana Tabac, dr.conf. Mariana Buciuceanu-Vrabie, Ecaterina Grigoraș și Irina Pahomii - au fost premiați cu medalia de aur în cadrul Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic EXCELLENT IDEA-2022 pentru realizarea Hărții de date ”Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022”.

 ”Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022” a fost realizat cu scopul de a facilita vizualizarea, diseminarea și sensibilizarea societății privind schimbările demografice din țară. Harta este structurată în șase blocuri: populația, prognoza populației până în anul 2040, mortalitatea, fertilitatea, migrația și îmbătrânirea demografică.

Acest produs științific este  elaborat în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.

Expoziția Internațională de Creativitate și Inovație EXCELLENT IDEA a fost desfășurată în prima ediție la 21-23 septembrie 2022, gazda evenimentului fiind Academia de Studii Economice din Moldova, și reprezintă o activitate anuală în scopul susținerii titularilor de idei inovatoare, invenții și transfer tehnologic precum informarea societății despre noutatea, importanța și beneficiile creativității și inovațiilor la nivel național și internațional.

 


Masa Rotundă ”Implementarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în monitorizarea situației populației în vârstă”
Vizualizări: 1049 / Publicat: 22-09-2022, 09:20 /

INVITAȚIE

Masa Rotundă ”Implementarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în monitorizarea situației populației în vârstă”

Stimați colegi,

Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), Vă invită la masa rotundă Implementarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în monitorizarea situației populației în vârstă, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor vârstnice.  

 

Evenimentul se va desfășura la data de 30 septembrie 2022ora 13:00 și se va desfășura în format hibrid local & online.

Scopul evenimentului este de a prezenta situația populației în vârstă de 60 ani și peste, analizând deficitul ciclului de viață în baza cadrului de date a Conturilor Naționale de Transfer.

Masa rotundă este organizată în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.

Acces la eveniment local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (biroul 309, etajul 3, str. Ion Creangă, 45)

 Acces la eveniment online:  platforma ZOOM

 

https://us06web.zoom.us/j/83084366776?pwd=b...ElWR1hmOEVnUT09
Meeting ID: 830 8436 6776
Passcode: 055856


Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment prin înregistrare la acest linksau către [email protected]


Masa rotundă comună ASEM & INCE: „Economia digitală pentru Business, progres prin inovare”
Vizualizări: 1014 / Publicat: 15-09-2022, 17:35 /

ANUNȚ

 

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) în colaborare cu Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) organizează Masa rotundă comună ASEM & INCE cu tematica:


 „Economia digitală pentru Business, progres prin inovare”  /

„Digital economy for Business, progress via innovation”

 

În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale activității în cadrul Incubatorului Innovational IT4BA (Tutunaru Sergiu, dr., conf. universitar, șef departamentului Informatică aplicată în business, Director Incubatorului Innovational IT4BA, ASEM) și cercetărilor științifice efectuate în cadrul Proiectelor Programelor de stat: 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020 - 2023). Conducătorul proiectului – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc., 20.80009.0807.16 „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020 - 2023”. Conducătorul proiectului - Stratan Alexandru, mem.cor. al AȘM, dr. hab., profesor univ.


Evenimentul va avea loc în format mixt (cu prezență fizică și online) la 22 septembrie 2022, ora 14.00 - ASEM, sala 815, bloc B.

Limba de comunicare – română/engleză/rusă. 

Agenda evenimentului este disponibilă aici.


Link Zoom:

 https://us06web.zoom.us/j/84159427430?pwd=e...ndSaDRVMWdhZz09


ID: 841 5942 7430

Cod de acces: 948880


Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment !


Familiarizarea preșcolarilor din cadrul CDT Scăpărici cu principiile economiei circulare - o experiență inedită pentru cercetătorii științifici
Vizualizări: 1085 / Publicat: 14-09-2022, 07:38 /
Familiarizarea preșcolarilor din cadrul CDT Scăpărici cu principiile economiei circulare - o experiență inedită pentru cercetătorii științifici

În cadrul Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare, membrii echipei de cercetare din cadrul Programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova au inițiat o colaborare fructuoasă cu Centrul de Dezvoltare Timpurie Scăpărici, în cadrul căreia copiii au fost familiarizați cu principiile economiei circulare. Astfel, doamna Victoria Iordachi, dr. conferențiar cercetător, a avut parte de o experiență inedită de conlucrare cu micuța generație, în cadrul căreia picii au fost inițiați în procesul de colectare selectivă a deșeurilor, au realizat activități de reciclare și reutilizare a diferiitor obiecte. Întreaga echipă de cercetare aduce mulțumiri Doamnei Doina Adașan, fondatoarea CDT Scăpărici, pentru lansarea inițiativei de colaborare și pentru manifestarea interesului sporit în promovarea comportamentelor prietenoase mediului în rândul copiilor-preșcolari. Aveți tot respectul nostru!

Ghid informativ - ECONOMIA CIRCULARĂ: COLECTAREA DEȘEURILOR
Vizualizări: 1237 / Publicat: 10-08-2022, 11:27 /
Ghid informativ - ECONOMIA CIRCULARĂ: COLECTAREA DEȘEURILOR

 

Economia circulară: colectarea deșeurilor : Ghid informativ / Victoria IORDACHI; Viorica POPA; Nicolae POPA. Institutul Național de Cercetări Economice. Cercetări Financiare și Monetare. Chișinău, 2022. 58 p. ISBN 978-9975-3530-3-8. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-9975-3530-3-8


În acest ghid informativ este realizată o descriere a procesului traseului circularității deșeurilor de la colectare la reciclare, sunt identificate bunele practici în organizarea colectării selective a deșeurilor, precum și soluțiile inteligente existente, care vor permite optimizarea proceselor în cadrul sistemului de management al deșeurilor. Ghidul informativ este destinat mediului academic, instituțiilor de resort, organizațiilor din domeniul protecției mediului, precum și tuturor celor interesați de domeniul economiei circulare și proceselor aferente colectării deșeurilor.


Prezentul ghid informativ a fost elaborat și finanțat în cadrul Programului de Stat - Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova (2020-2023), înregistrat în Registrul de stat al proiectelor din domeniul științei și inovării din Republica Moldova cu codul 20.80009.0807.22


Ghidul integral poate fi descărcat aici: ghid-informativ-var-pdf_site.pdf [5.1 Mb] (copieri: 1973)


Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 751/2022 cu privire la absorbția de către Academia de Studii Economice din Moldova a Instituției Publice Institutul Național de Cercetări Economice
Vizualizări: 1086 / Publicat: 28-07-2022, 10:16 /

Prin prezentul aviz se aduce la cunoștința salariaților Institutului Național de Cercetări Economice Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 751 din 21 iulie 2022 cu privire la absorbția de către Academia de Studii Economice din Moldova a Instituției Publice Institutul Național de Cercetări Economice, în conformitate cu prevederile art. 1971 alin. (3) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

 

Ordinul se anexează: ordin_absorbtie_ince_de_catre_asem.pdf [1.43 Mb] (copieri: 368)


Adoptarea unor comportamente prietenoase mediului – un pas indispensabil în promovarea principiilor economiei circulare
Vizualizări: 1129 / Publicat: 21-07-2022, 10:52 /

În timp ce unele aspecte pot fi soluționate doar de către autorități, mediu privat și instituții, unele procese pornesc de la coșul de gunoi al fiecăruia dintre noi. Cu siguranță mulți dintre cetățeni posedă deja informațiile necesare unei colectări adecvate a deșeurilor și dețin noțiuni de bază cu privire la posibilitățile de reciclare în localitatea lor. Noi, cercetătorii științifici, aprofundăm subiectul pas cu pas, iar conștientizarea și accesul la informațiile pe tema economiei circulare fiind unul dintre acești primi pași înspre responsabilizarea comunității cu privire la adoptarea unor comportamente adaptate la problemele de mediu și dezvoltarea competențelor prietenoase mediului ambiant.

În cadrul Programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova, membrii echipei de cercetare au dat start Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare. Astfel, materialul prezentat de către dna Iordachi Victoria, cercetător conferențiar, doctor și științe economice, are scopul de a familiariza publicul cu privire la adoptarea comportamentelor prietenoase mediului ambiant conform principiilor economiei circulare.

Studiul poate fi descărcat aici: articol_iordachi.pdf [1.89 Mb] (copieri: 436)