FELICITARE
Vizualizări: 3855 / Publicat: 23-12-2022, 10:43 /
FELICITARE

Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023).
Vizualizări: 1368 / Publicat: 15-12-2022, 20:44 /

În vederea executării indicațiilor Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD) cu privire la Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2022, Institutul Național de Cercetări Economice informează despre desfășurarea ședinței în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, marți, 20.12.2022, ora 13:00 în Sala Mică. Ședința este organizată de Științe Sociale, Economice , Umanistice și Arte, AȘM.


Participarea Centrului Cercetări Demografice al INCE în cadrul Conferinței Internaționale ”Schimbările demografice și Conturile Naționale de Transfer în țările CSI”
Vizualizări: 1361 / Publicat: 9-12-2022, 12:51 /
Participarea Centrului Cercetări Demografice al INCE în cadrul Conferinței Internaționale ”Schimbările demografice și Conturile Naționale de Transfer în țările CSI”

 

La 8 decembrie 2022, Centrul de Studii Interdisciplinare a Potențialului Uman (Moscova) și Institutul de Demografie ”Vishnevsky A.G.” al Școlii Superioare de Economie (Moscova), în colaborare cu fondul ONU pentru populație (UNFPA), au organizat Conferința Internațională Schimbările demografice și Conturile Naționale de Transfer în țările CSI ("Demographic Changes and National Transfer Accounts in the CIS Countries").

În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele rezultate obținute prin aplicarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer (CNT) în contextul schimbărilor demografice din patru țări CSI (Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova și Rusia).

Conferința a întrunit în discuții reprezentanți ai mediului academic din țările menționate, dar și factori de decizie, și parteneri de dezvoltare, cu toții preocupați de schimbările demografice provocatoare pentru societatea modernă și utilitatea Conturilor Naționale de Transfer în elaborarea / ajustarea politicilor sociale.  

În calitate de gazdă a evenimentului și raportor, Mihail Denisenko, dr.hab., prof. (Director al Institutului de Demografie ”Vishnevsky A.G.”), a abordat tema Schimbarea demografică și economia generațiilor, prin care a evidențiat complexitatea schimbărilor demografice prin care trec țările din spațiul CSI, dar și la nivel global: scăderea natalității, creșterea speranței de viață, migrație internațională și internă intensă și, respectiv, transformarea componenței pe vârstă a populației și o îmbătrânire accelerată.

Olga Gagauz, dr. hab., director INCE, a prezentat raportul ”Conturile Naționale de Transfer pentru Moldova: particularități de elaborare” prin care a evidențiat specificul aplicării metodologiei CNT la nivel național și limitele metodologice ale datelor necesare disponibile, principalii indicatori dezagregați pe vârstă și estimările fluxurilor de transfer între generații, inclusiv în interiorul gospodăriei și între gospodării.

La nivelul țărilor, savanții au accentuat necesitatea eforturilor comune dintre mediul academic și factorii de decizie, în realizarea sarcinilor principale ale politicii socioeconomice pentru depășirea problemelor și conflictelor configurate, pe de o parte, și realizarea oportunităților deschise pentru dezvoltare prin valorificarea potențialului uman, pe de altă parte.

Rezultate științifice detaliate privind aplicarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în Republica Moldova au fost publicate de către cercetătorii Centrului Cercetări Demografice al INCE în reviste de specialitate și se află în acces deschis:

Gagauz, O., Prohnitski, V. (2022). Gender profile of income and consumption: evidence from the national transfer accounts of Moldova. Economy and Sociology, 1, 87-99. https://doi.org/10.36004/nier.es.2022.1-08

Гагауз О. Е., & Прохницки В. (2022). Национальные трансфертные счета Молдовы-2019: особенности построения и некоторые результаты. Демографическое обозрение, 9(2), 65-80. https://doi.org/10.17323/demreview.v9i2.16206


Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Vizualizări: 1498 / Publicat: 1-12-2022, 11:46 /

Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare


Pe data de 30 noiembrie a avut loc webinarul „Școala secolului 21: educația ecologică pentru sustenabilitate”, organizat de către Universitatea Tehnică a Moldovei. Doamna Iordachi Victoria, dr., conferențiar cercetător, a prezentat raportul „Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare”.


Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) impun ţărilor să ia măsuri în ceea ce priveşte o educaţie de calitate, echitabilă, favorabilă incluziunii (ODD 4) dar şi adaptării la schimbările climatice (ODD 13): sensibilizarea atitudinii cu privire la mediu şi reducerea impactului activităţii umane asupra acestuia, astfel încât toţi cei care își fac studiile în cadrul unei instituţii de învăţământ să dobândească cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă.


Accent pe școală și pe procesul educațional este foarte mare. De ce? Școala este un pol de excelență pentru diseminarea informațiilor iar în cazul oiectivelor economiei circulare – a unor informații care presupun adoptarea unui comportament prietenos mediului și diseminarea bunelor practici, în primul rând acasă care va avea un impact și la nivel local.


Masa rotundă „Aspecte metodologice ale elaborării Conturilor Naționale de Transfer”
Vizualizări: 1451 / Publicat: 30-11-2022, 14:44 /


La 30 noiembrie 2022, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice, a organizat Masa rotundă Aspecte metodologice ale elaborării Conturilor Naționale de Transfer.         

Desfășurat în format hibrid, evenimentul a reunit 37 de participanți,  colegi din cadrul mediului academic și universitar (ASEM, USM), precum și reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, Casei Național de Asigurări Sociale (CNAS), ai Biroului Național de Statistică.

În cadrul evenimentului domnul Valeriu Prohnițchi, doctor în economie, a prezentat particularitățile construcției Conturilor Naționale de Transfer (CNT), metodologia și aplicabilitatea acestora în analiza transferurilor intergeneraționale a populației Republicii Moldova.

La panelul interactiv au fost puse în discuție limitele metodologice în elaborarea Conturilor Naționale de Transfer în contextul datelor disponibile, posibilele aplicații ale CNT în estimarea impactului fiscal al îmbătrânirii populației, realizarea proiecțiilor CNT pe baza prognozelor demografice, monitorizarea politicilor publice  ș.a.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului Programului de Stat “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației” (anii 2020-2023).


INVITAȚIE la Masa Rotundă ”Aspecte metodologice ale elaborării Conturilor Naționale de Transfer”
Vizualizări: 1322 / Publicat: 24-11-2022, 12:22 /

INVITAȚIE

Masa Rotundă Aspecte metodologice ale elaborării Conturilor Naționale de Transfer


Stimați colegi,

Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), Vă invită la masa rotundă Aspecte metodologice ale elaborării Conturilor Naționale de Transfer.  

Evenimentul se va desfășura la data de 30 noiembrie 2022ora 11:00.

Scopul evenimentului este de a prezenta metodologia Conturilor Naționale de Transfer și aplicabilitatea acesteia în analiza veniturilor și a consumului populației, inclusiv în profil de vârstă și gen.

Masa rotundă este organizată în cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.

Acces la eveniment local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (biroul 309, etajul 3, str. Ion Creangă, 45)

Acces la eveniment online:  platforma ZOOM


Meeting ID: 893 0821 3586
Passcode:  471620

 

Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment prin mesaj către [email protected]


Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2021
Vizualizări: 1321 / Publicat: 18-11-2022, 09:11 /

Au fost elaborate Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2021.

Documentul poate fi descărcat aici: normativele_veniturilor_nete_2021.pdf [97.5 Kb] (copieri: 542)


AVIZ!
Vizualizări: 1037 / Publicat: 17-11-2022, 10:33 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN SOCIOLOGIE


 ”DIFERENȚIERI SOCIODEMOGRAFICE ALE FERTILITĂȚII

ÎN REPUBLICA MOLDOVA”


specialitatea 543.01 – Sociologia populației și procese demografice  

pretendent la titlul științific – GRIGORAȘ Ecaterina 

conducător științific – dr. hab., conf., cercet. GAGAUZ Olga


ședința va avea loc la

16 decembrie 2022 ora 14:00

bir. 309, str. Ion Creangă, 45

Teza de doctor este accesibilă aici.
Rezumatul tezei de doctor este accesibil aici.


Seminarul științifico-didactic cu tematica ”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova”
Vizualizări: 1189 / Publicat: 11-11-2022, 12:43 /
Seminarul științifico-didactic cu tematica ”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova”

La data de 9 noiembrie 2022 în incinta Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor din Moldova a fost organizat seminarul științifico-didactic cu tematica ”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova” de către Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor din Moldova în colaborare cu Institutul Național de Cercetări Economice.


La acest eveniment au fost prezentate unele rezultate științifice obținute în cadrul Proiectului Științific pentru perioada 2020-2023, înregistrat în Registrul de Stat al proiectelor din domeniul științei și inovării al Republicii Moldova cu codul 20.80009.0807.29 Proiect Program de Stat „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (Director de proiect – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.)


Rezultatele științifice obținute au fost prezentate și discutate în cadrul seminarului în patru comunicări:

”Voucherul cultural – instrument nou de suport al copiilor și tinerilor” (Mihail Ciobanu, doctorand, cercetător științific)

”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a persoanelor vârstnice din Republica Moldova” (Anatolii  Rojco, doctor, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator; Ecaterina  Heghea, doctorandă, cercetător științific)

”Persoanele cu dizabilități din Republica Moldova: probleme, analize, soluții” (Gutium Mircea, doctorand, cercetător științific)

”Egalitatea de gen pe piața forței de muncă în Republica Moldova: noi tendințe și perspective” (Colesnicova Tatiana, doctor, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator, șef secție Cercetări sociale și nivelul de trai)


La seminar au asistat circa 50 de persoane: personal didactic și studenți din cadrul Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor și din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova.


Aducem alese mulțumiri administrației Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor (CEAA) și, în special, Dnei dr. Dandara Liliana - Director CEAA și Dnei Prodan Djulieta - Director Adjunct al CEAA, pentru colaborarea fructuoasă în organizarea și desfășurarea acestui eveniment.

 

Agenda evenimentului poate fi accesată aici.


Sesiunea de informare a micuților preșcolari din cadrul Grădiniței „Paradisul copiilor” în cadrul Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare
Vizualizări: 942 / Publicat: 8-11-2022, 21:29 /
esiunea de informare a micuților preșcolari din cadrul Grădiniței „Paradisul copiilor”.
Copilașii sunt încântați de personajul principal al #povestioarei #ecologice, Sticluța Bidi, care vine cu un îndemn pentru fiecare pici să sorteze deșeurile la sursa de generare și să devină adevărați #SuperEroi ai Planetei. 
Bravo, copilași! Aveți suflet curat și nu sunteți indiferenți față de problemele mediului înconjurător. Ați muncit mult, ați învățat regulile sortării și reciclării deşeurilor, ați dat dovadă de ingeniozitate și o mare responsabilitate civică. 
Mulțumim mult doamnei Josan Zinaida, directoarea Grădiniței „Paradisul Copiilor” și cadrelor didactice pentru manifestarea interesului față de dezvoltarea spiritului ecologic al preșcolarilor în vederea asimilării practicilor prietenoase mediului. 
#Problemele #de #mediu sunt grave și necesită intervenții urgente, fiind necesare acțiuni din partea întregii societăți. Educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei!
Acest eveniment de informare a micilor preșcolari are loc în cadrul Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare, inițiate de membrii echipei de cercetare din cadrul Programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova.

Copiii au fost încântați de personajul principal al povestioarei ecologice, Sticluța Bidi, care a venit cu un îndemn pentru fiecare pici să sorteze deșeurile la sursa de generare și să devină adevărați SuperEroi ai Planetei. Copiii nu au fost indiferenți față de problemele mediului înconjurător. Au muncit mult, au învățat regulile sortării și reciclării deşeurilor, au dat dovadă de ingeniozitate și o mare responsabilitate civică.

Mulțumim mult doamnei Josan Zinaida, directoarea Grădiniței „Paradisul Copiilor” și cadrelor didactice pentru manifestarea interesului față de dezvoltarea spiritului ecologic al preșcolarilor în vederea asimilării practicilor prietenoase mediului. Problemele de mediu sunt grave și necesită intervenții urgente, fiind necesare acțiuni din partea întregii societăți. Educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei!

Acest eveniment de informare a micilor preșcolari are loc în cadrul Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare, inițiate de membrii echipei de cercetare din cadrul Programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova.