Evaluarea Actului Micului Business pentru Europa în Republica Moldova
Vizualizări: 1775 / Publicat: 7-03-2023, 01:24 /

La data de 1 martie 2023 a  avut loc Sesiunea de reconciliere publică-privată cu privire la evaluarea Actului Micului Business pentru Europa (Small Business Act for Europe, SBA), organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova. La evenimentul s-au prezentat concluziile inițiale ale evaluării SBA. Scopul evaluării este perfecționarea procesului de elaborare a politicilor IMM în țările Parteneriatului Estic și ameliorarea capacității factorilor de decizie.

Cercetătorii științifici din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice (Vinogradova N., dr., conf.cercet., Novac A., dr., conf.cercet., Maier L.) au participat la evaluare a SBA pentru țările Parteneriatului Estic, fiind implicați în evaluarea Pilonilor ”Capitalul uman antreprenorial” și ”Inovațiile” ale chestionarului ”OECD Small Business Act for Europe Assessment Questionnaire (SBA Assessment) 2022-23”, datele căruia vor fi utilizate la calcularea Indicelui politicilor IMM-urilor 2024 (SME Policy Index 2024). La evenimentul de reconsiliere au fost, de asemenea, prezentate unele rezultate ale chestionării antreprenorilor, obținute în cadrul Proiectului științific aplicativ (Program de Stat) 20.80009.0807.38 ”Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” în a.2022 (conducător de proiect – dr. N.Vinogradova). În special, au fost reflectate problemele întreprinderilor, legate de nivelul redus de digitalizare; cooperarea slab dezvoltată a întreprinderilor cu diverse instituții în scopul elaborării/implementării inovațiilor; problemele educației antreprenoriale și obstacolele în implicarea tinerilor în activitățile antreprenoriale.

Rezultatele înregistrate urmare a evaluării vor permite compararea politicii de dezvoltare a IMM-urilor între țările partenere și cu membrii UE, eficientizarea  procesului de elaborare a politicilor IMM, precum și îmbunătățirea instituțională.


AVIZ!
Vizualizări: 1289 / Publicat: 1-03-2023, 11:28 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ

 

PRIVIND EXAMINAREA ÎN CADRUL SECŢIEI

 ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

 

  A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ” STRATEGII INVESTIȚIONALE DE MODERNIZARE A SECTORULUI VITIVINICOL”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – IAȚIȘIN Tatiana 

conducător științific – dr., conf. cerc. TIMUȘ Angela

 

ședința va avea loc la

7 martie  2023 ora 10:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45 


Demararea proiectului internațional ERASMUS+ ”Skills4future”
Vizualizări: 1504 / Publicat: 27-02-2023, 11:27 /
Demararea proiectului internațional ERASMUS+ ”Skills4future”

La data de 30 ianuarie 2023,  în cadrul Universității Politehnica din București, România, a fost lansat oficial proiectul internațional “Skills4future” - Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses. Proiectul face parte din categoria Erasmus+ și este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education, având o durată de 3 ani.

Proiectul este implementat de 11 instituții educaționale și academice din România (Universitatea Politehnică din București, Academia de Studii Economice din București), Polonia (Universitatea Tehnică din Lodz) și Republica Moldova (Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Național de Cercetări Economice al ASEM – Secția Economie agroalimentară și dezvoltare rurală, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Centrul de Business din Cahul, Camera de Industrie și Comerț, filiala Bălți).

Obiectivul general al proiectului Skills4future constă în integrarea competențelor STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) în curricula specialității „Business și administrare”, ciclul I licență, pentru programele a 5 universități din Republica Moldova. În cadrul activităților proiectului, Institutul Național de Cercetări Economice al ASEM va conlucra la atingerea obiectivelor specifice ale proiectului în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei.


Cercetătorii Institutului Național de Cercetări Economice bursieri ai Federației Mondiale a Savanților
Vizualizări: 1526 / Publicat: 26-02-2023, 20:34 /

Audierea rapoartelor finale ale beneficiarilor Bursei de Excelență a Federației Mondiale a Savanților pentru anul 2022 

Joi, 23 februarie 2022, la Institutul de Chimie din Republica Moldova s-a desfășurat ședința finală de prezentare a rapoartelor tinerilor cercetători și doctoranzi, beneficiari ai burselor de cercetare oferite de Federația Mondială a Savanților pe 10 domenii prioritare. Ședința a fost prezidată de către Domnul academician Gheorghe Duca, președintele Federației Mondiale a Savanților în Moldova și Doamna doctor Lidia Lungu – secretar științific.

Printre bursierii ediției 2022-2023 este și Tatiana Tabac, doctorandă și cercetător științifică la Institutul Național de Cercetări Economice.  La eveniment, Tatiana Tabac a prezentat rezultatele științifice obținute în cadrul cercetării ”The socioeconomic determinats of migration (the case of the Republic of Moldova)” realizată sub ghidarea conducătorului științific Galina Savelieva, doctor în economie, cercetător științific coordonator în cadrul INCE.

 

Cercetătorii Institutului Național de Cercetări Economice bursieri ai Federației Mondiale a Savanților
Audierea celor 10 rapoarte a fost transmisă online și poate fi vizionată pe canalul Youtube.Joi, 23 februarie 2022, la Institutul de Chimie din Republica Moldova s-a desfășurat ședința finală de
prezentare a rapoartelor tinerilor cercetători și doctoranzi, beneficiari ai burselor de cercetare oferite de
Federația Mondială a Savanților pe 10 domenii prioritare. Ședința a fost prezidată de către Domnul
academician Gheorghe Duca, președintele Federației Mondiale a Savanților în Moldova și Doamna doctor
Lidia Lungu – secretar științific.
Printre bursierii ediției 2022-2023 este și Tatiana Tabac, doctorandă și cercetător științifică la Institutul
Național de Cercetări Economice. La eveniment, Tatiana Tabac a prezentat rezultatele științifice obținute
în cadrul cercetării ”The socioeconomic determinats of migration (the case of the Republic of Moldova)”
realizată sub ghidarea conducătorului științific Galina Savelieva, doctor în economie, cercetător științific
coordonator în cadrul INCE.
Audierea celor 10 rapoarte a fost transmisă online și poate fi vizionată pe canalul Youtube.

Joi, 23 februarie 2022, la Institutul de Chimie din Republica Moldova s-a desfășurat ședința finală de prezentare a rapoartelor tinerilor cercetători și doctoranzi, beneficiari ai burselor de cercetare oferite de Federația Mondială a Savanților pe 10 domenii prioritare. Ședința a fost prezidată de către Domnul academician Gheorghe Duca, președintele Federației Mondiale a Savanților în Moldova și Doamna doctor Lidia Lungu – secretar științific.

Printre bursierii ediției 2022-2023 este și Tatiana Tabac, doctorandă și cercetător științifică la Institutul Național de Cercetări Economice.  La eveniment, Tatiana Tabac a prezentat rezultatele științifice obținute în cadrul cercetării ”The socioeconomic determinats of migration (the case of the Republic of Moldova)” realizată sub ghidarea conducătorului științific Galina Savelieva, doctor în economie, cercetător științific coordonator în cadrul INCE.

Audierea celor 10 rapoarte a fost transmisă online și poate fi vizionată pe canalul Youtube.


Masa Rotundă ”Evaluarea gradului de utilizare a produselor din plastic, inclusiv cele de unică folosință, și generarea de deșeuri din plastic în Republica Moldova”
Vizualizări: 1027 / Publicat: 24-02-2023, 00:05 /

Institutul National de Cercetări Economice, ASEM în parteneriat cu Asociația Experților Pro-Mediu vă invita la discuții publice pentru a relata rezultatele Studiului privind utilizarea în Republica Moldova a produselor din plastic, inclusiv cele de unică folosință, și generarea de deșeuri din plastic.

Masa rotundă va avea loc la 23 februarie, ora 14: 00-16.00 în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, bl. C, Sala de ședințe, etajul 2,  str.  Căpriana 50

Studiul a fost realizat în cadrul Proiectului Program de Stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova coordonat de INCE, ASEM și proiectul ”Reducerea impactului asupra mediului cauzat de deșeurile din plastic în zonele de frontieră din Moldova” coordonat de  Asociația Experților Pro-Mediu.


Masa rotundă ”Securitate, stabilitate, circularitate - realizări și perspective științifice”
Vizualizări: 1288 / Publicat: 21-02-2023, 08:09 /

Secția Cercetări Financiare și Monetare organizează masa rotundă cu genericul ”Securitate, stabilitate, circularitate - realizări și perspective științifice” la data de 21 februarie 2023, ora 10:00 în incinta Institutului Național de Cercetări Economice, biroul 209, str. Ion Creangă, 45.

Agenda evenimentului poate fi accesată aici: agenda-mr_ince_21-februarie.pdf [139.15 Kb] (copieri: 578)


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III, 2022, nr.47)
Vizualizări: 1577 / Publicat: 25-01-2023, 13:42 /
Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III, 2022, nr.47)
Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III, 2022, nr. 47). Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_nr.47_trim._iii_2022.pdf [8.04 Mb] (copieri: 735)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producția

Produsul intern brut în perioada primelor nouă luni ale anului 2022 a însumat o valoare de  197 771  mil. MDL (în prețuri curente de piață), marcând astfel o reducere semnificativă cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului 2021 (în prețuri comparabile).


În primele nouă luni ale anului 2022, producția industrială a înregistrat o reducere cu 2,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021. Reducerea dată a fost generată de diminuarea cumulativă a producției în cele 3 sectoare ale industrie, și anume industria extractivă în perioada dată s-a diminuat cu 2,0% f.p.s.a.p., industria prelucrătoare s-a redus cu 1,6% f.p.s.a.p. și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-a redus cu 6,5% f.p.s.a.p.


AVIZ!
Vizualizări: 1053 / Publicat: 23-01-2023, 09:23 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ

privind examinarea în cadrul ședinței extinse a secțiilor  
CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

ȘI

CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI  

 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ”POLITICI MANAGERIALE DE DIMINUARE A EXCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – HEGHEA Ecaterina 

conducător științific – dr., conf. cerc. ROJCO Anatolii

 

ședința va avea loc la

1 februarie 2023 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45 


AVIZ!
Vizualizări: 954 / Publicat: 23-01-2023, 07:26 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ

 

privind examinarea în cadrul ședinței extinse a secțiilor  
CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

 

ȘI

CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI  

 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ” MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR ENERGIEI REGENERABILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – NASALCIUC Irina 

conducător științific – dr., conf. cerc. TIMUȘ Angela

 

ședința va avea loc la

1 februarie 2023 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 11th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, România
Vizualizări: 1124 / Publicat: 28-12-2022, 14:18 /
Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 11th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, România

În perioada 13-17 decembrie 2022 o delegație de la INCE formată din membri ai echipelor proiectului 20.80009.0807.29 ”Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”, proiectului 20.80009.0807.22 ”Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova” și a proiectului 20.80009.0807.38 ”Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” a efectuat o vizită la Universitatea ARTIFEX din București, România în scopul participării la trei evenimente științifice: Simpozionul Internațional Studențesc Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 4th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, 14 decembrie 2022; Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 11th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, 14-15 decembrie 2022 și Workshop-ul internațional cu tema „Impact of Energetic Security, Food Security and Cybersecurity on Social Security”, 16 decembrie 2022.