Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I 2022, nr.45)
Vizualizări: 1360 / Publicat: 19-07-2022, 11:42 /

Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei” (T-I 2022, nr.45).


În mod tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din primul trimestru al anului 2022.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_45_trim_1_2022.pdf [2.75 Mb] (copieri: 497)

Producția

Produsul intern brut al Republicii Moldova, conform datelor operative pentru trimestrul I 2022, a însumat 56 266 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând astfel o creștere în termeni reali cu 1,1% față de anul 2021.

Producția industrială în trimestrul I 2022 a înregistrat o creștere cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului 2021. Rezultatul dat se datorează industriei extractive și industriei prelucrătoare, care în perioada dată au înregistrat creșteri cu 22,0% și, respectiv, 4,4% f.p.s.a.p. În același timp, producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat diminuări ale indicelui volumului producției industriale cu -0,6% f.p.s.a.p.


Lansarea hărții de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022 cu ocazia Zilei Internaționale a Populației
Vizualizări: 1587 / Publicat: 12-07-2022, 10:48 /

Lansarea hărții de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022 cu ocazia Zilei Internaționale a Populației


În data de 11 iulie 2022, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), a desfășurat masa rotundă, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Populației. În cadrul evenimentului a fost lansată harta de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022, elaborată cu scopul de a facilita vizualizarea, diseminarea și sensibilizarea societății privind schimbările demografice din țară. 

Masa Rotundă a întrunit peste 40 de participanți: reprezentanți ai Guvernului, colegi din cadrul mediului universitar (ASEM, USM, USMF ”N.Testemițanu”) și academic, parteneri de dezvoltare Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), reprezentanți ai societății civile, precum și colegi ai Biroului Național de Statistică. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.


Participarea Centrului Cercetări Demografice al INCE în cadrul dezbaterii publice „Fertilitatea dorită versus cea reală: Factori determinanți în Republica Moldova”
Vizualizări: 1303 / Publicat: 9-07-2022, 21:59 /


La data de 5 iulie 2022, fondul ONU pentru populație (UNFPA), a organizat prima rundă a dezbaterii publice „Fertilitatea dorită versus cea reală: Factori determinanți în Republica Moldova”. În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele rezultate obținute de către bursierii Programului de cercetare al Studiului Generații și Gen, scopul căruia constituie elaborarea măsurilor de politici în condițiile crizei demografice și promovarea rezilienței demografice în Republica Moldova.  


Evenimentul a întrunit în discuții factori de decizie, reprezentanți ai autorității publice centrale, ai mediului academic național și internațional, parteneri de dezvoltare, societatea civilă.


Invitație la masa rotundă organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Populației
Vizualizări: 1370 / Publicat: 4-07-2022, 12:10 /
Invitație la masa rotundă organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Populației
Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), Vă invită la masa rotundă, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Populației, în cadrul căreia va fi lansat Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022 – harta de date pentru a facilita vizualizarea, diseminarea și sensibilizarea societății privind schimbările demografice din țară.

Evenimentul se va desfășura la data de 11 iulie 2022ora 15:00.


Masa rotundă este organizată în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.


Evenimentul se va desfășura în format mixt:

Local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (biroul 309, etajul 3, str. Ion Creangă, 45)

Acces la eveniment Online:  platforma ZOOM

https://us06web.zoom.us/j/6016134221?pwd=QU...G95Qi9GTTV2QT09

Meeting ID: 601 613 4221

Passcode: 1234

 

Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment prin înregistrare la acest link, sau către [email protected]

 

Agenda evenimentului o găsiți aici


Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!


Masa rotundă comună ASEM-INCE în format on-line cu genericul: „SMART VILLAGES AND RURAL DEVELOPMENT”
Vizualizări: 1284 / Publicat: 27-06-2022, 08:54 /

Masa rotundă comună ASEM-INCE în format on-line cu genericul: „SMART VILLAGES AND RURAL DEVELOPMENT”

 

Pe data de 17 iunie 2022, a avut loc Masa rotundă on-line cu tema „SMART VILLAGES AND RURAL DEVELOPMENT”, organizată de către Academia de Studii Economice din Moldova (Incubatorul Inovaţional IT4BA în cadrul ASEM) și Institutul Național de Cercetări Economice al Republicii Moldova (Secția Cercetări Sociale și Nivelul de Trai, Secția Cercetări Financiare și Monetare și Secția Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală)

În cadrul Mesei Rotunde au fost puse în discuție unele rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul Proiectelor Programelor de stat:

- 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023). Conducătorul proiectului – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.;

- 20.80009.0807.22 „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova” (2020- 2023). Conducătorul proiectului – Perciun Rodica, dr. hab., conf. univ.;

- 20.80009.0807.16 „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020 - 2023”. Conducătorul proiectului - Stratan Alexandru, dr. hab., prof.

Totodată, rezultatele prezentate la eveniment au fost obținute în cadrul seminarului științific ASEM „Digital Economy Development at the Department of Informatica Aplicata in Business”.


În cadrul mesei rotunde au fost prezentate și discutate următoarele rapoarte:

Rojco Anatolii, dr., conf. cercet., secția Cercetări sociale și nivelul de trai, INCE, Heghea Ecaterina, drd., cerc. șt., secția Cercetări sociale și nivelul de trai, INCE - Moldovan village: problems of social development / Молдавское село: проблемы социального развития; Accesibil: prezentare_rojco_heghea_28.06.2022_fin.pdf [556.21 Kb] (copieri: 357)

Iordachi Victoria, dr., conf. cercet., secția Cercetări financiare și monetare, INCE - Rural development through smart solutions / Dezvoltare rurală prin soluții inteligente;

Babin Anatolii, cercetător IT4BA, ASEM, Covalenco Ion, cercetător IT4BA, ASEM, Tutunaru Sergiu, dr., conf. univ., cercetător IT4BA, ASEM - Processes of adaptation of digital innovative concepts of ”Smart Village” and mobility in R. Moldova / Procese de adaptare a conceptelor digitale inovative ”Satul Inteligent” și mobilitatea în R. Moldova;

Iațișin Tatiana, drd., cercetător științific, Secţia Economie agroalimentară şi dezvoltare rurală, INCE - Digital trends applied in vine sector / Tendințe digitale aplicate în sectorul viței de vie. 


Institutul Național de Cercetări Economice (Moldova), câștigător al Premiului FocusEconomics Analyst Forecast 2022 pentru realizarea celor mai exacte prognoze ale contului curent pentru Republica Moldova
Vizualizări: 1170 / Publicat: 24-06-2022, 16:45 /

Institutul Național de Cercetări Economice din Moldova este câștigătorul Premiului FocusEconomics Analyst Forecast 2022 pentru realizarea celor mai exacte prognoze ale contului curent pentru Republica Moldova în anul 2021. Institutul s-a clasat pe locul 2 în rețeaua de analiști ai Focus Economics pentru producerea celor mai bune prognoze “în ansamblu” pentru Republica Moldova.


Premiile Focus Economics Analyst Forecast sunt decernate anual pentru a aprecia cele mai exacte prognoze generate de diverse instituții din lume pentru șase indicatori macroeconomici cheie (PIB, balanța fiscală, inflația, rata dobânzii, cursul de schimb și contul curent) în 100 de țări.


FocusEconomics este un producător de analize și prognoze economice pentru 200 de țări ale lumii din Africa, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și America recunoscut la nivel mondial.


Mai multe informații privind premiile acordate în anul 2022 pot fi accesate aici.


Masa rotundă în format on-line cu genericul ”MODELE DE AFACERI CIRCULARE: BUNELE PRACTICI INTERNAȚIONALE”
Vizualizări: 1374 / Publicat: 20-06-2022, 12:24 /
Masa rotundă în format on-line cu genericul ”MODELE DE AFACERI CIRCULARE: BUNELE PRACTICI INTERNAȚIONALE”

Pe data de 9 iunie 2022, a avut loc Masa rotundă în format on-line cu genericul MODELE DE AFACERI CIRCULARE: BUNELE PRACTICI INTERNAȚIONALE. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova, Proiect din cadrul Programului de Stat pentru anii 2020-2023.

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate și puse în discuție principalele rezultate științifice obținute pentru semestrul 1.

Echipa proiectului au prezentat următoarele rapoarte:

Ungur Cristina, dr., cercetător șt. coord., INCE - Modelul de afaceri furnizori circulari – cazuri de succes, Accesibil aici: cristina_ungur_-_furnizori_circulari.pdf [1.88 Mb] (copieri: 400)

Gribincea Corina, dr., cercetător șt. coord., INCE - Reciclarea în buclă închisă ca model circular de perspectivă a economiei mondiale, Accesibil aici: corina_gribincea_-_reciclarea_in_bucla_inchisa.pdf [1.12 Mb] (copieri: 496)

Țirigan Sergiu, drd., cercetător șt., INCE - Simbioza industrială: element cheie pentru o strategie de eficiență a resurselor și tranziție la economia circulară, Accesibil aici: sergiu_tirigan_-_simbioza_industriala.pdf [648.34 Kb] (copieri: 539)

Iordachi Victoria dr., conf. cerc., INCE, Popa Viorica, dr., cercetător șt. coord., INCE - Traseul deșeurilor de la colectare la reciclare: de la teorie la practică, Accesibil aici: victoria_iordachi_si_viorica_popa_-_traseul_deseurilor_de_la_colectare_la_reciclare.pdf [2.28 Mb] (copieri: 523)
Timofei Olga, dr., cercetător șt. coord., INCE - Modele de afaceri circulare pentru optimizarea și creșterea ratei de utilizare a produselor, Accesibil aici: olga_timofei_-_modele_de_afaceri_circulare.pdf [896.58 Kb] (copieri: 532)


Masa rotundă comună ASEM-INCE în format on-line: „SMART VILLAGES AND RURAL DEVELOPMENT”
Vizualizări: 1330 / Publicat: 16-06-2022, 07:22 /

Masa rotundă comună

 

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) 

Institutul Național de Cercetări Economice al Republicii Moldova (INCE)  

  

în format on-line:  

SMART VILLAGES AND RURAL DEVELOPMENT 

 

La data de 17 iunie 2022, ora 10:00, va avea loc Masa rotundă în format on-line cu genericul SMART VILLAGES AND RURAL DEVELOPMENT, organizată de Academia de Studii Economice din Moldova (Incubatorul Inovaţional IT4BA în cadrul ASEM) și Institutul Național de Cercetări Economice al Republicii Moldova (Secția Cercetări Sociale și Nivelul de Trai, Secția Cercetări Financiare și Monetare și Secția Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală). În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul Proiectelor: Program de stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023) - conducătorul proiectului Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.; Program de stat 20.80009.0807.22 „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova” (2020-2023) - conducătorul proiectului – Perciun Rodica, dr. hab., conf. univ.; Program de stat 20.80009.0807.16 „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023” (2020 - 2023) - conducător de proiect - Stratan Alexandru, mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof.

 

Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment !

 

Limba de comunicare – română/rusă.

Evenimentul va avea loc on-line pe platforma ZOOM:

Link: https://us06web.zoom.us/j/85108968147?pwd=a...zJvRW1KMjYwQT09

Meeting ID: 851 0896 8147

Parola: 167492

Programul evenimentului îl puteți găsi aici: agendaince-asem-ro-17-06-2022.pdf [186.66 Kb] (copieri: 353)


MANAGEMENTUL STRATEGIC AL INSTITUŢIILOR DE MICROFINANŢARE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE
Vizualizări: 1210 / Publicat: 10-06-2022, 11:58 /
Managementul strategic al instituțiilor de microfinanțare în contextul dezvoltării durabile/
Viorica POPA. Institutul Național de Cercetări Economice. Cercetări Financiare și Monetare.
Chișinău, 2022. 183 p. ISBN 978-9975-3530-1-4. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-
9975-3530-1-4
Lucrarea abordează formularea unei viziuni noi privind perfecționarea managementului strategic,
în cadrul instituțiilor de microfinanţare. Viziune bazată pe formularea metodologică a unui set de
indicatori de evaluare a managementului strategic și implementarea instrumentelor și modelelor
strategice manageriale adecvate, care ar impulsiona dezvoltarea sectorului dat în Republica
Moldova. Arhitectura structurală a lucrării face posibilă identificarea problemelor existente în
acest sector, dar și elaborarea soluțiilor necesare rezolvării acestor probleme. Monografia
prezintă un interes științifico-practice și poate servi drept sursă de referință pentru reprezentanții
de resort, organizațiilor de creditare nebancară, precum și material informativ pentru mediul
academic, didactic, masteranzi și peroane interesante.

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL INSTITUŢIILOR DE MICROFINANŢARE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Managementul strategic al instituțiilor de microfinanțare în contextul dezvoltării durabile/ Viorica POPA. Institutul Național de Cercetări Economice. Cercetări Financiare și Monetare. Chișinău, 2022. 183 p. ISBN 978-9975-3530-1-4. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-9975-3530-1-4


Lucrarea abordează formularea unei viziuni noi privind perfecționarea managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanţare. Viziunea este bazată pe formularea metodologică a unui set de indicatori de evaluare a managementului strategic și implementarea instrumentelor și modelelor strategice manageriale adecvate, care ar impulsiona dezvoltarea sectorului dat în Republica Moldova. Arhitectura structurală a lucrării face posibilă identificarea problemelor existente în acest sector, dar și elaborarea soluțiilor necesare rezolvării acestor probleme. Monografia prezintă un interes științifico-practic și poate servi drept sursă de referință pentru reprezentanții instituțiilor de resort, organizațiilor de creditare nebancară, precum și ca material informativ pentru mediul academic, didactic, masteranzi și persoane interesate.

 

Download:  http://dspace.old.ince.md/jspui/handle/123456789/1593  


Masa rotundă în format on-line: „Modele de afaceri circulare: bunele practici internaționale”
Vizualizări: 1417 / Publicat: 6-06-2022, 07:34 /
Masa rotundă în format on-line: „Modele de afaceri circulare: bunele practici internaționale”


La data de 9 iunie 2022, ora 15:00, va avea loc Masa rotundă cu genericul „Modele de afaceri circulare: bunele practici internaționale”, organizată de Secția „Cercetări Financiare și Monetare” a Institutului Național de Cercetări Economice al Republicii Moldova. 

În cadrul evenimentului vor fi puse în discuție o serie de rezultate obținute ca urmare a cercetărilor desfășurate în cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.22 „DEZVOLTAREA MECANISMULUI DE FORMARE A ECONOMIEI CIRCULARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” (2020-2023),  Conducătorul proiectului – Perciun Rodica, dr. hab., conf. cercet.

Evenimentul se va desfășura în regim on-line pe platforma ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/88017703033?pwd=d...0ZsZjYwNmJwZz09 

ID: 880 1770 3033
cod acces: 216301 

Limba de comunicare –  L. română.

La eveniment sunt invitați cercetători, specialiști din domeniu și factorii de decizie. 


Agenda evenimentului o puteți găsi aici: agenda-9.06.22.pdf [224.89 Kb] (copieri: 345)