Demararea proiectului internațional "The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries”
Vizualizări: 4633 / Publicat: 6-02-2019, 10:30 /

 

Demararea proiectului internațional "The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries”

În perioada 5 – 6 februarie 2019, în orașul Pila (Polonia) are loc seminarul internațional dedicat lansării proiectului internațional “Rolul fermelor mici în dezvoltarea durabilă a sectorului alimentar în țările din Europa Centrală și de Est” / „The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries”, finanțat de Agenția Națională pentru Schimb Academic din Polonia și implementat de un șir de instituții de cercetare din Europa Centrală și de Est: Universitatea de Științe Aplicative Stanisław Staszic din Piła (Polonia), Institutul Național de Cercetări Economice (Republica Moldova), Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Romania), Universitatea Aleksandras Stulginskis (Lituania) și Universitatea Megatrend (Serbia).

 

Scopul proiectului este de a identifica o piață regională și supraregională, precum și condițiile instituționale și politice care să formeze durabilitatea fermelor de familie. În ceea ce privește activitățile individuale, scopul este de a măsura nivelul actual al durabilității agricole în țările vizate de studiu, comparativ cu UE, de a elabora "Indicele echilibrului corect", de a determina impactul variabilelor individuale care determină nivelul durabilității și apoi de a formula premisele teoretice și aplicative în domeniul organizării piețelor, integrarea acestora și politicile de sprijin agricol.


Proiectul „Introducerea unei noi priorităţi „Economia verde pentru IMM-uri” în Planul de Acţiuni pentru a.2015-2017 "
Vizualizări: 7987 / Publicat: 20-11-2015, 13:06 /

 

Proiectul „Introducerea unei noi priorităţi „Economia verde pentru IMM-uri” în Planul de Acţiuni pentru a.2015-2017 "

 

Durata proiectului: 01.09.2015-20.12.2015

 

Necesitatea  dezvoltării economiei verzi este promovată  în ultimul timp tot mai frecvent la nivel național și internaţional, obținând suport atât din partea guvernelor multor țări europene, cât și la nivelul UE.

Guvernul Republicii Moldova s-a aliniat, de asemenea, angajamentelor în domeniul  dezvoltării economiei verzi, consemnate şi în Strategia Națională de Dezvoltare "Moldova 2020" şi  Strategia națională de mediu a Republicii Moldova, dar acestea nu se raportează direct la dezvoltarea IMM-urilor verzi.

 


Lansarea proiectului ”AGRIBUSINESS ASSOCIATION MODEL IN V4 COUNTRIES: A NEW PERSPECTIVE FOR MOLDOVA COMPETITIVENESS”
Vizualizări: 9224 / Publicat: 30-04-2015, 08:14 /

 

Lansarea proiectului ”AGRIBUSINESS ASSOCIATION MODEL IN V4 COUNTRIES: A NEW PERSPECTIVE FOR MOLDOVA COMPETITIVENESS”

La data de 29 aprilie 2015, Institutul Naţional de Cercetări Economice în cooperare cu INSPIRO Consulting a organizat evenimentul de lansare a proiectului”AGRIBUSINESS ASSOCIATION MODEL IN V4 COUNTRIES: A NEW PERSPECTIVE FOR MOLDOVA COMPETITIVENESS” (Modelul de asociere a producătorilor agricoli în ţările V4: Noi perspective pentru competitivitatea Republicii Moldova) finanţat de Fondul Visegrad.

 

 


Foaia de Parcurs multi-partenerială „Planificarea la nivelul comunităţii” în cadrul proiectului Grant acordat de către organizaţia olandeză NUFFIC
Vizualizări: 8452 / Publicat: 28-10-2014, 12:41 /

Ca rezultat al derulării proiectului moldo-olandez, Grant acordat de către organizaţia olandeză Tailor- Made Training Programme NUFFIC, după ce au fost organizate 2 traininguri pentru formatori cu tema „Coordonarea şi colaborarea în comunitatea descentralizată. Politici şi practici pentru Tineret” (Coordination and Collaboration in decentralized community (Youth) Policy and Practice) în perioada 12-13 martie, 2013 şi 15-16 aprilie, 2013, cu implicarea experţilor din Olanda, Germania şi România, a fost elaborată Foaia de Parcurs multi-partenerială  „Planificarea la nivelul comunităţii”.Această lucrare reprezintă una dintre căile de îmbunătățire a procesului de planificare la nivelul comunității bazat pe metoda participativă a elaborării politicilor.Prin această metodă se promovează şi susține implicarea efectivă a stakeholderilor locali și nu numai în procesul de planificare a politicilor la nivel regional și local. Or, anume prin promovarea planificării participative se urmăreşte dezvoltarea unor politici (publice), mai bine fundamentate pe specificul si nevoile locale, mai bine susţinute de stakeholderii/actorii locali și cu o legitimitate sporită.

Astfel unul din obiectivele lucrării de faţă este de a promova un model cadru  de îmbunătățire a democrației participative prin promovarea dialogului constructiv multipartit între facilitatori si participanţi.

community-planning-ao-2014.pdf [9.4 Mb] (copieri: 2559)
planificarea-la-nivelul-comunitatii.-ao-2014-e-version.pdf [6.66 Mb] (copieri: 2745)

 


Vizita delegaţiei ruse la INCE în cadrul Proiectului EUinDepth “European identity, cultural diversity and political change”
Vizualizări: 8495 / Publicat: 25-09-2014, 11:53 /

 

Vizita delegaţiei ruse la INCE în cadrul Proiectului EUinDepth   “European identity, cultural diversity and political change”

 

La începutul lunii septembrie, curent, dna dr. Olga Sidenko si dna Daria Sheglova colaboratori ai catedrei de Sociologie şi Politologie de la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Voronej, Federaţia Rusă, a  efectuat o vizită de lucru la  Institutul Naţional de Cercetări  Economice  în cadrul Proiectului EUinDepth  “European identity, cultural diversity and political change”, orientată spre cercetarea problemelor de identitate și memorie istorică din statele membre ale UE, Federaţia Rusă și Republica Moldova. În acelaşi context, au fost studiate problemele ce ţin de implementarea  standardelor și cerințelor prevăzute de Tratatul de la Bologna, evaluarea calității învățământului superior în universități și instituțiile academice.

În urma discuţiilor avute cu conducerea INCE, au fost edificate relaţii temeinice de colaborare interinstituţionale în domeniile comune de cercetare.


PROIECTUL „PROMOVAREA ÎMBUNĂTĂŢIRII PERFORMANŢEI DE MEDIU A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (IMM)”
Vizualizări: 9279 / Publicat: 20-05-2014, 11:09 /

Proiectul „Promovarea îmbunătăţirii performanţei de mediu a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)”

 

Durata proiectului: 01.04.2014 - 30.09.2014 (6 luni)

În ţările Parteneriatului Estic al UE (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina) impactul la nivel individual al întreprinderilor mici şi mijlocii asupra situaţiei ecologice este destul de nesemnificativă, însă impactul lor agregat este considerabil. Cu toate acestea, în aceste state se acordă puţină atenţie aspectelor de mediu ale IMM-urilor, nu există un cadru legislativ şi instituţional, precum şi politici de stat, care vizează protejarea mediului şi îmbunătăţirea performanţei de mediu a IMM-urilor. Raportul „Indicele politicilor de reglementare a activităţii IMM-urilor”, elaborat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Comisia Europeană (CE) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în a.2012, conţine recomandări specifice pentru ţările Parteneriatului Estic cu privire la realizarea conceptelor din domeniul economiei ”verzi”. Acestea ar trebui să fie incluse în programele şi strategiile de dezvoltare a IMM-urilor şi implementate/promovate, oferind resurse pentru stimularea acţiunilor privind eficienţa ecologică la întreprinderile mici şi mijlocii.


Proiectul „Introducerea standardelor UE în Moldova: spre un nou model de cooperare şi planificare”
Vizualizări: 9414 / Publicat: 14-04-2014, 15:03 /

Proiectul „Introducerea standardelor UE în Moldova: spre un nou model de cooperare şi planificare”

 

La data de 31 ianuarie 2014, Consiliul de Ambasadori al Fondului Visegrad a aprobat proiecte de granturi alocate în decursul anului trecut în limitele dead-line-ului fixat în cadrul Programelor de Granturi extinse. Printre proiectele acceptate se enumeră proiectul intitulat „Introducerea standardelor UE în Moldova: spre un nou model de cooperare şi planificare”.


Demararea proiectului PC7 „Explorarea potenţialului comerţului agrar şi al biomasei în Comunitatea Statelor Independente” în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice
Vizualizări: 9236 / Publicat: 14-04-2014, 15:02 /

Demararea proiectului PC7 „Explorarea potenţialului comerţului agrar şi al biomasei în Comunitatea Statelor Independente” în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice

În cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice, începând cu 1 ianuarie 2014, a fost demarat proiectul „Explorarea potenţialului comerţului agrar şi al biomasei în Comunitatea Statelor Independente” (AGRICISTRADE). Acesta se încadrează în secţiunea de proiecte PC7 de cooperare, consorţiul fiind format din instituţiile din următoarele state: Franţa, Olanda, Germania, Slovacia, Lituania, Austria, Belgia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina.


Proiectul: Identitatea europeană, diversitatea culturală și schimbările politice
Vizualizări: 11067 / Publicat: 14-04-2014, 15:00 /

Proiectul: Identitatea europeană, diversitatea culturală și schimbările politice

 

Acronim: EUinDepth

Numărul propunerii: 612619

Durata proiectului: 01.01.2014 - 31.12.2017 (48 luni)

Obiectivul principal al proiectului este de a identifica similitudinile şi diversitatea în percepție a Europei din partea UE și a celor mai apropiate țări vecine – Federaţia Rusă și Republica Moldova; de a propune recomandări cu privire la elaborarea strategiilor de Parteneriat ale UE cu țările vecine.


Proiectul „Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populației și demografiei în Moldova”
Vizualizări: 9240 / Publicat: 14-04-2014, 13:08 /

Proiectul „Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populației și demografiei în Moldova”

 

La finele anului 2013 în Republica Moldova a fost lansat proiectul ”Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populației și demografiei în Moldova”, implementat  în baza acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Chișinău la 23 noiembrie 2012 și ratificat prin Legea nr.9 din 22 februarie 2013.