Pagina principală » Istoria

Istoria
Vizualizări: 72758

     Institutul National de Cercetări Economice (în continuare – Institut) este o organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării, creată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării” nr.1326 din 14 decembrie 2005 cu modificările ulterioare, prin fuziunea Institutului de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutului Naţional de Economie şi Informaţie al Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca organ coordonator Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Economiei, cu forma organizatorico-juridică – instituţie de drept public. 

     Domeniul de activitate al Institutului este efectuarea cercetărilor ştiinţifice de profil economic, financiar, statistic, reformarea sferei sociale şi integrarea Republicii Moldova în circuitul economic mondial, finanţate integral din bugetul de stat.
     Institutul activează în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004. Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, altor acte normative, inclusiv actelor normative ale Academiei de Ştiinţe şi prezentul Statut.

 
Scopul principal al activității INCE este efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative vizând evoluţia proceselor economice şi sociale din ţară şi pe plan mondial,  astfel contribuind la fundamentarea ştiinţifică a strategiilor şi programelor de dezvoltare socio-economică, identificarea celor mai adecvate forme de promovare şi creştere durabilă a economiei naţionale, atingerea unui nivel de trai decent şi a calităţii vieţii sporite a populaţiei. 

Cu ocazia Aniversării a 75 ani de la fondarea INCE a fost editată Monografia aniversară ”Institutul Național de Cercetări Economice - 75 de ani de performanţă ştiinţifică în serviciul societăţii”, care poate fi accesată aici.