Pagina principală » Funcţii vacante

Funcţii vacante
Vizualizări: 77079 / Publicat: 29-01-2021, 12:45

Institutul Național de Cercetări Economice

Anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante de:

Director adjunct pentru activitate științifică – 1

Secretar științific – 1

Total INCE – 2

Termenul depunerii documentelor  - o lună din ziua publicării anunțului.

Adresa: or. Chișinău, str. I. Creangă 45, bir. 301 (Serviciul personal), telefon: 50-11-00


Candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor științifice, în termen de 30 zile de la anunțarea publică a concursului, depun la Serviciul Personal (bir. 301) obligatoriu următoarele documente
:

-         Cererea de participare

-         Curriculum vitae

-         Fișa personală de evidență a cadrelor

-         Copia actului de identitate

-         Copia certificatului de asigurări sociale

-         Copia carnetului  de muncă

-         Copia diplomei de doctor sau doctor habilitat în domeniu (profil)

-         Copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare, cu specificarea cursurilor urmate

-         Lista lucrărilor științifice din ultimii 5 ani

 

Condiţiile pe care trebuie să le întrunească candidaţii la posturile de conducere din cadrul organizației științifice:

-         deține cetățenia Republicii Moldova

-         are studii superioare universitare

-         deține titlul științific de doctor în științe sau doctor habilitat

-         are o vechime științifică de cel puțin 5 ani

-         cunoaște limba romană, precum și limba engleză (nivel minim B1)

-         nu are antecedente penale

-         are o reputație de cercetător științific remarcat în domeniul cercetării