Vizita de cercetare în cadrul Institutului Interdisciplinar de Demografie din Țările de Jos, Haga
Vizualizări: 570 / Publicat: 12-03-2024, 10:38 /

În perioada 19.02.2024-07.03.2024, Grigoraș Ecaterina, doctor în sociologie, cercetător științific superior din cadrul Centrului de Cercetări Demografice al INCE, a efectuat vizita de cercetare de trei săptămâni la Institutul Interdisciplinar de Demografie (NIDI) din Țările de Jos, Haga.

Pe durata vizitei a fost studiată tema de cercetare privind fertilitatea demografică a bărbaților din Moldova, vârsta la care bărbații devin pentru prima dată părinți, numărul de copii biologici pe durata vieții, tranziția către primul, cel dea-l doilea și al treilea copil la cohortele cu anul nașterii 1941-1985, în baza datelor studiului Generații și Gen (2020). Totodată, participarea la întâlnirile săptămânale ale echipei Programului Generații și Gen (GGP) și la alte activități formale și informale la NIDI, a permis schimbul de idei și îndrumarea echipei GGP în orientarea cercetării propuse.

Rezultatele obținute au fost prezentate echipei NIDI la ședința săptămânală din data de 05.03.2024, în care au fost demarate întrebări și discuții în scopul perfecționării și definitivării studiului cu titlul „Demographic male fertility: evidence from Generations and Gender survey”.

Vizita de cercetare face parte din cadrul programului COORDINATE  Transnational Access Visit (TAV) și oferă oportunitatea cercetătorilor din Europa de a obține o bursă de cercetare beneficiind de accesul la bazele de date internaționale privind studiul Generații și Gen din țările participante.

În cadrul programului pot participa cercetători, doctoranzi, profesori universitari, precum și practicieni de politici publice care au ca tematică de cercetare  domeniul bunăstării copiilor și tinerilor, în țările Uniunii Europene și statele asociate.


Seminarul științific „FEMEILE ÎN ȘTIINȚA DIN REPUBLICA MOLDOVA”
Vizualizări: 638 / Publicat: 6-03-2024, 08:53 /

INVITAȚIE

La data de 06 martie 2024, între orele 13:00-14:30 va avea loc Seminarul științific, organizat de INCE, ASEM (Secția „Cercetări sociale și nivelul de trai”), cu titlul FEMEILE ÎN ȘTIINȚA DIN REPUBLICA MOLDOVA. 


Locul desfășurării: Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică (BRTȘ) – mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 45, et. 2, auditoriul 209.


Grupul țintă este format din studenți, dar invităm și pe toți cei interesați!


Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment !


Programul evenimentului poate fi accesat aici.


Invitație la Seminarul științifico-practic „ROLUL MEDIULUI ECONOMIC NAȚIONAL ASUPRA COMPETITIVITĂȚII COMPANIILOR NAȚIONALE ȘI STRĂINE”
Vizualizări: 735 / Publicat: 1-03-2024, 12:14 /


INVITAȚIE

La data de 04 martie 2024, între orele 9:30-11:30  va avea loc Seminarul științifico-practic, organizat de INCE, ASEM (Secția „Cercetări în antreprenoriat”),  cu titlul  „ROLUL MEDIULUI ECONOMIC NAȚIONAL ASUPRA COMPETITIVITĂȚII COMPANIILOR NAȚIONALE ȘI STRĂINE”. 

Lecția publică la tematica dată va fi desfășurată de către Igor ȘTEFĂNEȚ, Șef al Direcției Atragerea și Protejarea Investițiilor Străine, INVEST MOLDOVA AGENCY.

Locul desfășurării: Student Hub ASEM (Str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59, Blocul B, parter, Chișinău, Republica Moldova)

Programul evenimentului poate fi accesat aici.


Rapoartele științifice anuale (etapa anului 2023) și finale ale proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020–2023) implementate în cadrul INCE
Vizualizări: 897 / Publicat: 27-02-2024, 13:31 /

Rapoartele științifice anuale (etapa anului 2023) și finale ale proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020–2023) implementate în cadrul INCE vor fi examinate în cadrul audierilor publice la Academia de Științe a Moldovei la data de 29 februarie 2024.


Rapoartele pot fi accesate aici:

20.80009.0807.16 Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023, conducător de proiect dr.hab., prof., m.c. al ASM, Stratan Alexandru - Raport anual 2023 - Raport final

20.80009.0807.21 Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației, conducător de proiect dr.hab. conf., Gagauz Olga - Raport anual 2023 - Raport final

20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova, conducător de proiect, dr.hab., conf. Perciun Rodica - Raport anual 2023 - Raport final 

20.80009.0807.29 Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova, conducător de proiect dr., conf.  Colesnicova Tatiana - Raport anual 2023 - Raport final

20.80009.0807.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova, conducător de proiect, dr., conf. Vinogradova Natalia - Raport anual 2023 - Raport finalMasa rotundă ”Protocolul de asigurare a calității pentru serviciile de sprijin familial în Europa. Oportunități de implicare la nivel național”, 15.02.2024
Vizualizări: 927 / Publicat: 15-02-2024, 14:45 /
Masa rotundă ”Protocolul de asigurare a calității pentru serviciile de sprijin familial în Europa. Oportunități de implicare la nivel național”, 15.02.2024

 

Centrul de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice al ASEM, a fost gazda mesei rotunde ”Protocolul de asigurare a calității pentru serviciile de sprijin familial în Europa. Oportunități de implicare la nivel național”.

Evenimentul a avut loc în contextul participării Centrului în Acțiunea-COST EurofamNet - The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (2019-2023) și coordonării la nivel național a proiectului de continuitate QA[4]EuroFam “A quality assurance implementation protocol for family support services in Europe. An evidence-based and culturally informed model for professional practice” (2023-2024).

Scopul mesei rotunde a fost de a informa actorii cheie implicați în dezvoltarea și furnizarea serviciilor de suport familial, despre proiect și obiectivul urmărit  - implementarea unui Protocol de Asigurare a Calității pentru serviciile de sprijin familial în 22 de țări din Europa, participante la proiect, inclusive Moldova. A fost discutată și posibilitatea creării unui Grup Național de Lucru COST EurofamNet care să faciliteze dialogul, colaborarea schimbul de experiență și bune practici între diferite organizații implicate în suportul oferit familiei și copilului, precum și să identifice punctele forte și provocările din domeniu printr-o expertiză colectivă.

Discuțiile au întrunit Peste 20 de participanți, inclusiv reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, instituțiilor guvernamentale și neguvernamentale, ai mediului academic și universitar.

Pentru mai multe informații despre Acțiunea COST EurofamNet și proiectul de continuitate QA[4]EuroFam accesați https://eurofamnet.eu


Ziua Internațională a femeilor și fetelor din domeniul științei
Vizualizări: 1062 / Publicat: 13-02-2024, 10:30 /

Cu prilejul zilei Internaționale a femeilor și fetelor din domeniul științei, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au felicitat femeile și fetele care activează în domeniul științei și au înregistrat rezultate științifice semnificative.

Felicitări, doamnei Ecaterina Grigoraș, doctor în sociologie, cercetător științific superior, din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice, pentru conferirea Diplomei de onoare în semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității prodigioase, contribuție substanțială la dezvoltarea științei  și cu ocazia zilei Internaționale a femeilor și fetelor din domeniul științei.

În Moldova, sărbătoarea este marcată în fiecare an la 11 februarie începând cu anul 2016. Inițiativa de a celebra Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor în Știință a fost lansată de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și alte organizații partenere pentru a aborda disparitățile de gen în domeniul științific și pentru a încuraja participarea femeilor în aceste domenii.

Cu acest prilej, echipa INCE exprimă sincere felicitări doamnelor și domnișoarelor din domeniul științei, curaj și ambiție în valorificarea potențialului intelectual și noi ascensiuni profesionale!
              

Participarea Centrului Cercetări Demografice la Conferința internațională a tinerilor demografi, ediția a 15-a, 7-9 februarie 2024, Praga
Vizualizări: 938 / Publicat: 13-02-2024, 10:24 /

În perioada 7-9 februarie 2024, Centrul Cercetări Demografice a participat la conferința internațională anuală a tinerilor demografi, care în acest an și-a sărbătorit aniversarea de 15 ani, “The 15th Conference of young Demographers”.

Evenimentul a avut loc la Facultatea de Științe a  Universității Charles din Praga, în cadrul căruia tinerii cercetători ai CCD, au prezentat rezultatele a două studii interesante: dr. în sociologie Ecaterina Grigoraș „Patterns of reproductive behavior in Moldova during the fertility transition period”, și Vitalie Ștîrba, fiind și doctorand la Universitatea Charles, a prezentat posterul “Tobacco Control policies and lung cancer mortality in European countries”.

Renumiți cercetători, doctoranzi și post doctoranzi și-au prezentat rezultatele tematicilor de cercetare din domeniul demografiei precum îmbătrânirea populației și pensionarea, intențiile reproductive la migranți și non migranți, fertilitatea conjugală la bărbați și femei, comportamentul suicidar, mortalitatea după diverse cauze de deces, mortalitatea infantilă și multe altele. Conferința a întrunit în discuții în jur de 70 participanți din țări ca Norvegia, Finlanda, Estonia, Belgia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, India, Danemarca, Franța, Italia, Polonia, Bulgaria și Republica Cehă și se remarcă printr-un mediu relaxat și primitor în care, în special, cercetătorii de la începutul carierei își pot împărtăși și discuta rezultatele obținute cu colegii lor.

Mai multe detalii despre eveniment găsiți aici.


Vizita Directorului Institutului de Mecanică și Automatizare a Producției Agroindustriale al Academiei Naționale de Științe Agricole din Ucraina la INCE, ASEM
Vizualizări: 1380 / Publicat: 17-01-2024, 12:22 /
Vizita Directorului Institutului de Mecanică și Automatizare a Producției Agroindustriale al Academiei Naționale de Științe Agricole din Ucraina la INCE, ASEM

La data de 16 ianuarie 2024, Institutul Național de Cercetări Economice, ASEM a fost vizitat de către directorul Institutului de Mecanică și Automatizare a Producției Agroindustriale al Academiei Naționale de Științe Agricole din Ucraina, Dnul Valeriu ADAMCIUC, Academician al Academiei Naționale de Științe Agricole din Ucraina. În cadrul acestei vizite de lucru, conducerea INCE în persoana doamnei director, dr. hab, conf., Olga GAGAUZ, a familiarizat oaspeții cu activitatea Institutului. Domnul academician Adamciuc a prezentat principalele direcții de cercetare a Institutului pe care îl prezintă și cele mai importante realizări pe plan științific. La ședință au participat mai mulți cercetători științifici din cadrul INCE și BRTȘ al ASEM.


Vizita experților Ucrainei reprezintă o platformă de susținere și cooperare între INCE, ASEM și instituțiile similare din Ucraina.


Rapoartele științifice anuale (etapa anului 2023) și finale ale proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020–2023) implementate în cadrul INCE
Vizualizări: 1702 / Publicat: 10-01-2024, 09:09 /

Rapoartele științifice anuale (etapa anului 2023) și finale ale proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020–2023) implementate în cadrul INCE vor fi examinate în cadrul Ședinței Senatului ASEM din 11 ianuarie 2023.


Prezentările pot fi accesate aici:

20.80009.0807.16 Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023, conducător de proiect dr.hab., prof., m.c. al ASM, Stratan Alexandru 1_raport-ps-stratan-2020-2023.pdf [1.48 Mb] (copieri: 351)

20.80009.0807.21 Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației, conducător de proiect dr.hab. conf., Gagauz Olga 3_gagauz-o._program-de-stat_2020-2023.pdf [3.48 Mb] (copieri: 343)

20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova, conducător de proiect, dr.hab., conf. Perciun Rodica economia-circulara-rezultate-2020-2023.pdf [4.52 Mb] (copieri: 478)

20.80009.0807.29 Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova, conducător de proiect dr., conf.  Colesnicova Tatiana 3_11.01.2023-ps123colesnicovat.pdf [7.17 Mb] (copieri: 389)

20.80009.0807.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova, conducător de proiect, dr., conf. Vinogradova Natalia 5_vinogradova_raport-final-ecosimm_senat-asem.pdf [688.38 Kb] (copieri: 329)


FELICITARE
Vizualizări: 5880 / Publicat: 28-12-2023, 13:30 /